Verklaring van Erfrecht

Uw notaris aan huis

Overlijden, wat te doen?

AANHUISNOTARISSEN heeft een lijst ontwikkeld van zaken die na het overlijden geregeld moeten worden.
Met deze lijst zijn nabestaanden minder onthand na het overlijden van een dierbare.
Hieronder volgt de lijst van na een overlijden te verrichten handelingen om te voorkomen dat belangrijke beslissingen over het hoofd worden gezien.
De volgorde is zoveel mogelijk die van de tijd, met voorop de zaken die vlak na het overlijden geregeld moeten worden. Soms zal de volgorde in de praktijk iets anders zijn en niet altijd zullen alle punten van toepassing zijn.

Zaken rond de uitvaart
– Arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden.
– Contact opnemen met uitvaartondernemer.
– Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is.
– Akte van overlijden vragen (meestal via uitvaartondernemer).
– Nagaan of er een testament en/of een codicil is (via notaris).

Spoedeisende zaken
– Verklaring van erfrecht/executele laten opstellen met eventueel boedelvolmacht (via uw dichtsbijzijnde aanhuisnotaris).
– Banken op de hoogte stellen.
– Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen:
– Rekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen.
– Informeren van werkgever en/of uitkeringsinstantie en aanvragen van overlijdensuitkeringen.
– Aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie.
– Aanvragen van pensioen.
– Alle instanties waar de overledene geregistreerd staat informeren van het overlijden (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen/ziekenfonds).

Latere zaken
– Inventariseren van automatische afschrijvingen, credit-cards, betaalcheques en deze zonodig opzeggen.
– Inventariseren van banksaldo’s per overlijdensdatum.
– Lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten enz.).
– (In)boedel inventariseren en zonodig laten taxeren.
– Innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen).
– Bankkluis openen.
– Effektendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effekten.
– Overgaan tot boedelscheiding (na aangifte voor de successiebelasting enz.).

NB Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

Wilt u een verklaring van erfrecht laten opstellen of heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde aanhuisnotaris.