Schenkingen

Uw notaris aan huis

SCHENKEN OP PAPIER. GOED IDEE?

Om erfbelasting (vroeger successierechten genoemd) te besparen wordt vaak geopperd om maar op papier te gaan schenken (meestal in de verhouding ouders-kinderen).
In de praktijk blijkt het vaak lastig aan mensen ui te leggen wat nou zo’n schenking op papier nu eigenlijk is en wanneer het verstandig is daarmee te beginnen.

Laat ik om te beginnen eerst uitleggen wat het verschil is met het schenken met de warme hand.

Schenken met de warme hand is voor veel mensen leuker dan het schenken met de koude hand (=schenken op papier) , omdat je tijdens leven kunt zien dat je kinderen gelukkig worden met de aankoop van hun nieuwe woning die je dan als ouder hebt meegefinancierd. En daarnaast is het schenken met de warme hand goedkoper, omdat je er niet voor naar een notaris hoeft en dus kosten uitspaart.

Voor een grote groep mensen is het schenken met de warme hand geen optie, omdat ze het geld niet kunnen missen of omdat het geld vast zit in aandelen of in de “stenen”. Voor die categorie mensen is het schenken op papier een mooi alternatief.

Wat is die schenking op papier nou precies? Bij een schenking op papier leg je bij de notaris vast dat je op papier een bepaald bedrag schuldig bent aan bijvoorbeeld de kinderen. Je schenkt als het ware eerst een bepaald bedrag, maar leent dat bedrag tegelijk weer terug, zodat er geen geldverkeer aan te pas komt. Omdat dat bedrag wordt terug geleend moet daar wél een rente over betaald worden door de “schenker/teruglener”. Deze rente is al jaren in de (successie-) wet vastgesteld op 6 %. Zolang de schenking op papier loopt moet deze rente ieder jaar betaald worden ( aan de kinderen). Die betaling moet aantoonbaar zijn. Dus betaal de kinderen niet contant, want anders heeft de schenking geen enkel effect.

Als niet meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag hoeft géén schenkbelasting betaald te worden. Per jaar kan er belastingvrij zo’n € 5.300,– worden geschonken. Boven dat bedrag betaal je minimaal 10 % schenkbelasting en boven de € 128.000,– betaal je zelfs 20 % schenkbelasting.

Eenmalig kan aan kinderen een groter bedrag worden geschonken onder de voorwaarde dat het kind nog geen 40 jaar oud is én het bedrag niet hoger is dan zo’n € 26.000,–. Deze schenking mag ook op papier worden gedaan. Nadeel van zo’n grote schenking op papier is wel dat ook daar 6 % rente over betaald moet worden. Dat is omgerekend zo’n € 1.500,– per jaar (per kind!).
Eenmalig kan zelfs een veel groter bedrag aan de kinderen worden geschonken en wel tot maar liefst € 100.000,– Dit bedrag mag echter alleen maar met de warme hand worden geschonken en niet op papier. Daarnaast wordt als extra voorwaarde gesteld dat het moet worden besteed voor de aankoop van een woning of voor de aflossing voor een eigen woning schuld.

Welke voordelen zijn er allemaal verbonden aan de schenkingen op papier?
Ik zet de voordelen van een schenking op papier hieronder kort op een rij.

1. Over de op papier geschonken bedragen hoeft na overlijden geen erfbelasting meer betaald te worden. Als bijvoorbeeld twintig jaar aan de kinderen jaarlijks zo’n € 5.000,– is geschonken dan krijgen de kinderen belastingvrij € 100.00,– in hun pocket. Maar ook als er meer wordt geschonken dan de vrijgestelde bedragen kan behoorlijk wat belasting worden bespaard. Als binnen de 10 procentschijf wordt geschonken (in de ouders-kinderen relatie is dat tot € 128.000,– per jaar) kan een belastingvoordeel behaald worden van 10 % als per kind meer wordt geërfd dan zo’n € 123.000,- Boven het laatste bedrag betalen ze namelijk 20 % erfbelasting.
Het tarief voor de erfbelasting is namelijk hetzelfde als voor de schenkbelasting.

2. Tijdens leven wordt de schenker “armer” in box 3 (de box die belasting heft over spaargeld, aandelen en/of een tweede woning). Daartegenover staat dat de kinderen over de ontstane vordering wel belasting moeten betalen als ze meer vermogen hebben dan dat is vrijgesteld (zo’n 60.000,– als ze samenwonen of zijn gehuwd). Voor de kinderen is dat echter nooit een nadeel, omdat ze meer rente (6 %) krijgen dan ze aan belasting hoeven te betalen.

3. Een derde prettig bijeffect van de schenking op papier is dat het vermogen van de schenker(s) op papier wordt verminderd. Dat kan heel belangrijk blijken te zijn bij opname in een verzorgingshuis. Sinds 2013 worden mensen namelijk weer gedwongen om hun vermogen “op te eten “ op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg). Die eigen bijdrage kan oplopen tot ruim € 2.300,– per maand. Deze maximale eigen bijdrage is verschuldigd vanaf een vermogen tot € 250.000,–

CONCLUSIE.
Schenken op papier kan een heel goede optie zijn voor mensen die niet heel veel “cash” hebben of het meeste vermogen hebben zitten in het huis of in aandelen. Voor zowel ouders als voor de kinderen ontstaat er een “win-win situatie”. Voor de kinderen omdat ze bij overlijden van de ouders minder erfbelasting hoeven te betalen en voor de ouders, omdat ze én hun kinderen meer nalaten én omdat hun eigen bijdrage bij opname in een instelling als bedoeld in de WlZ wordt verlaagd.

Geinteresseerd geraakt? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde aanhuisnotaris.