Ondercuratelestellen

Uw notaris aan huis

Ondercuratelestelling

Iemand die onder curatele wordt gesteld verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid.
Dit betekent dat deze niet zonder toestemming van de curator rechtshandelingen mag verrichten.
Ondercuratelestelling is aan te raden als iemand niet meer in staat is om zelf zijn zaken te beheren. Bijvoorbeeld omdat hij/zij door dementie excessieve en onverantwoordelijke uitgaven doet of het risico loopt dat derden misbruik van de situatie maken.
Ook een ondercuratelestelling moet bij de rechter worden aangevraagd.
Het advies is dan ook om een levenstestament te laten opmaken, zodat u niet afhenkelijk bent van een kantonrechter!