Onderbewindstellen

Uw notaris aan huis

Bewindvoering

Als u zelf niet meer in staat bent om zelf uw zaken te behartigen, is het prettig als uw partner, kinderen of een ander familielid of vriend(in) dat voor u kan overnemen.

Bij een onderbewindstelling geeft een kantonrechter toestemming de financiële zaken van de onderbewindgestelde te laten beheren door een ander.
Dat is een stuk bewerkelijker dan een Levenstestament, want de bewindvoerder moet continu verantwoording afleggen bij de rechter.
De bewindvoerder moet jaarlijks een kostenadministratie aan de kantonrechter voorleggen, waarin alle uitgaven verantwoord worden.
Ook moet er voor grote uitgaven toestemming worden gevraagd aan de rechter.
Het advies is dan ook om een levenstestament te laten opmaken, zodat u niet afhenkelijk bent van een kantonrechter!