Huwelijkse voorwaarden

Uw notaris aan huis

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd omvat de erfenis bij overlijden de helft van de gemeenschap van goederen.

Voorbeeld 1
Gesteld dat een echtpaar, met twee kinderen, in gemeenschap van goederen is gehuwd en een vermogen heeft van €600.000,– (huis, spaargeld, inboedel, auto etc.).
De erfenis omvat dan de helft van €600.000,–, zijnde €300.000,–.
De langstlevende en de kinderen erven dan ieder €100.000,– (een/derde van €300.000,–).
De langstlevende hoeft over zijn/haar erfdeel geen erfbelasting te betalen (vanwege de grote vrijstelling van ruim €650.000,–), maar dient wel erfbelasting te betalen over de (niet-opeisbare) erfdelen van de kinderen en wel ongeveer € 8.000,– per kind, dus zo’n € 16.000,– in totaal.

Voorbeeld 2
Dat is anders wanneer bovenstaand echtpaar onder huwelijkse voorwaarden was getrouwd en de eerstoverledene €600.000,– bezat en de langstlevende niets.
Dan omvat de erfenis het vermogen dat de eerststervende nalaat, te weten €600.000,–.
Als de “rijkste” echtgeno(o)t(e) als eerste overlijdt, dan bedragen de erfdelen per erfgenaam €200.000,–.
Ook nu hoeft de langstlevende geen erfbelasting te betalen, omdat de verkrijging minder dan €650.000,– bedraagt.
De erfbelasting over de erfdelen van de kinderen bedraagt echter nu maar liefst €24.300,– per kind, derhalve in totaal €48.600,–
Er moet dus zo’n €32.000,– meer aan erfbelasting betaald worden in vergelijking met de situatie, dat bovenstaand echtpaar in gemeenschap van goederen was getrouwd.
En die erfbelasting moet de langstlevende betalen en niet de kinderen!
U ziet dus dat het nogal wat erfbelasting kan schelen wanneer u danwel onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, danwel in gemeenschap van goederen.
Indien u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd én één van u beiden aanzienlijk meer vermogen heeft dan de ander én de kans is (statistisch danwel anderszins) groter dat de “rijkste” van u beiden eerder dan de ander komt te overlijden, dan zijn er twee mogelijkheden om de fiscus qua erfbelasting te slim af te zijn.
U kunt in uw (nieuwe) huwelijkse voorwaarden een zogenaamd (finaal) verrekenbeding opnemen, dat erop neer komt dat u met elkaar afspreekt, dat u bij overlijden “afrekent alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd”.
Daarmee bereikt u dat de langstlevende bij overlijden van de rijkste partner weinig of geen erfbelasting hoeft te voldoen.
U kunt de zaken ook rigoureuzer aanpakken door uw huwelijkse voorwaarden op te heffen, en om te zetten in gemeenschap van goederen. 
Deze laatste methode wordt vaak gebruikt bij oudere mensen die uitgewerkt zijn en niet meer het risico lopen dat bij een faillissement van de onderneming ook het vermogen van de andere echtgen(o)t(e) kan worden aangesproken door schuldeisers.
Deze laatste methode heeft echter ook nadelen t.o.v. van de methode waarbij een finaal verrekenbeding bij overlijden wordt opgenomen in de nieuwe huwelijkse voorwaarden.
In een persoonlijk gesprek bij u aan huis lichten wij dat graag toe.
Desgewenst doen wij vooraf een check van uw huwelijkse voorwaarden.

Wilt u meer weten over de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, maak dan een afspraak met uw dichtstbijzijnde aanhuisnotaris.