Codicil

Uw notaris aan huis

Codicil
Onderhands testament

In een codicil kan men alleen geldig beschikken over stuk voor stuk genoemde zaken:

kleding en sieraden; of
inboedel, zoals TV, meubels etc.,

een en ander tenzij ze van uitzonderlijke waarde of bijzonder zeldzaam zijn.
Niet over geld of effecten dus. Nog minder kan men bij een dergelijk stuk erfgenamen benoemen.
Wél kan men bij een dergelijk stuk regelingen treffen over de begrafenis.
Maar let op: Vanaf 1 januari 2003 is het niet meer mogelijk een executeur bij codicil te benoemen.
Tevens kan men bij codicil ten aanzien van de hiervoor genoemde goederen bepalen dat deze buiten de huwelijksgemeenschap vallen.
Om geldig te zijn moet het stuk geheel met de hand van de testateur worden geschreven (niet met de schrijfmachine getypt), gedagtekend en ondertekend.
Om het gevaar van verliezen te voorkomen, is het raadzaam het originele codicil te deponeren bij de notaris die het testament heeft gemaakt. Hij bewaart het stuk in zijn archief, eventueel bij het testament indien dat is opgemaakt, en stuurt een foto-copie terug.
Een notarieel testament blijft geldig tot het bij een nieuwe notariële akte wordt herroepen of gewijzigd. Herroeping kan dus niet bij brief of codicil! Een codicil als bovenbedoeld kan worden herroepen door het origineel te vernietigen. Men kan het origineel terugvragen aan de notaris.

Voor meer informatie neemt u gerust contact op met uw dichtsbijzijnde huisnotaris