Diensten

Uw notaris aan huis

Diensten aan huis

Aan Huis Notarissen is gericht op de oudere medemens.
De volgende diensten worden door Aan Huis Notarissen verricht:

Testamenten / geen erfbelasting betalen?

U wilt geen erfbelasting betalen? Dan vindt u hier alle gewenste informatie!

Lees verder…

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd omvat de erfenis bij overlijden de helft van de gemeenschap van goederen.

Lees verder…

Schenkingen (op papier)

Door tijdens leven alvast vermogen over te hevelen naar kinderen en/of kleinkinderen bereikt u dat over dat tijdens leven geschonken vermogen bij overlijden geen erfbelasting meer hoeven te worden betaald.!

Lees verder…

Codicil
Onderhans testament

In een codicil kan men alleen geldig beschikken over stuk voor stuk genoemde zaken:

Lees verder…

Levenstestament / Volmacht

Met een levenstestament kunt u uw partner, kind(eren) of een derde machtigen uw zaken te behartigen.

Lees verder…

Onderbewindstelling

Bij een onderbewindstelling geeft een kantonrechter toestemming de financiële zaken van de onderbewindgestelde te laten beheren door een ander!

Lees verder…

Ondercuratelestelling

Iemand die onder curatele wordt gesteld verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid.

Lees verder…

Overlijden / Verklaring van erfrecht.

AANHUISNOTARISSEN heeft een lijst ontwikkeld van zaken die na het overlijden geregeld moeten worden.
Met deze lijst zijn nabestaanden minder onthand na het overlijden van een dierbare.

Lees verder…

Euthanasieverklaring?

Er zijn weinig dingen die zeker zijn in het leven, behalve dan dat we belasting moeten betalen.
Maar ook de dood is natuurlijk een element in het leven waar niemand aan ontkomt.

Lees verder…