A A A

Levenstestament/Volmacht/ Onderwindstelling / Ondercuratelestelling / Dementie

Als u zelf niet meer in staat bent om zelf uw zaken te behartigen, is het prettig als uw partner, kinderen of een ander familielid of vriend(in) dat voor u kan overnemen.

Er zijn drie mogelijkheden waarmee dat officieel kan worden geregeld.

Bewindvoering

Bij een onderbewindstelling geeft een kantonrechter toestemming de financiële zaken van de onderbewindgestelde te laten beheren door een ander.
Dat is een stuk bewerkelijker dan een Levenstestament (zie hieronder), want de bewindvoerder moet continu verantwoording afleggen bij de rechter.

De bewindvoerder moet jaarlijks een kostenadministratie aan de kantonrechter voorleggen, waarin alle uitgaven verantwoord worden.

Ook moet er voor grote uitgaven toestemming worden gevraagd aan de rechter.

Ondercuratelestelling

Iemand die onder curatele wordt gesteld verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid.
Dit betekent dat deze niet zonder toestemming van de curator rechtshandelingen mag verrichten.

Ondercuratelestelling is aan te raden als iemand niet meer in staat is om zelf zijn zaken te beheren. Bijvoorbeeld omdat hij/zij door dementie excessieve en onverantwoordelijke uitgaven doet of het risico loopt dat derden misbruik van de situatie maken.

Ook een ondercuratelestelling moet bij de rechter worden aangevraagd.

Levenstestament/Volmacht

Met een levenstestament kunt u uw partner, kind(eren) of een derde machtigen uw zaken te behartigen.
Die gevolmachtigde moet u wel vertrouwen, want er kan ook misbruik van worden gemaakt.

Toch is het laten opstellen van een levenstestament een belangrijk issue om te voorkomen dat u naar de rechter moet om uw partner onder bewind of onder curatele te laten stellen.

Als u partner bijvoorbeeld gaat dementeren of een hersenbloeding krijgt, kunt u zonder levenstestament geen kant op en bent u gedwongen om uw partner onder bewind te stellen als u bijvoorbeeld uw huis wil verkopen of een nieuw huis wil aankopen.

Als u lichamelijk en geestelijk nog heel gezond bent kunt u ervoor kiezen om het levenstestament pas te laten ingaan bij gebreken.

U laat dan in de akte opnemen, dat de volmacht uitsluitend geldt voor het geval u ten gevolge van een lichamelijke en/of geestelijke ziekte niet in staat bent uw belangen naar behoren waar te nemen.

Ook kunt u laten opnemen, dat ingeval sprake is van een lichamelijke ziekte uit een aanvullende akte dient te blijken dat van het levenstestament gebruik kan worden gemaakt.

En ook kunt u laten vastleggen, dat ingeval sprake is van een geestelijke ziekte uit een medische verklaring dient te blijken dat u ten gevolge van een geestelijke ziekte niet in staat bent uw belangen zelf naar behoren waar te nemen en dan van het levenstestament gebruik kan worden gemaakt.

Hebt u vragen over bovenstaand onderwerp neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde aanhuisnotaris.

Bankje