A A A

Schenkingen (op papier)

Door tijdens leven alvast vermogen over te hevelen naar kinderen en/of kleinkinderen bereikt u dat over dat tijdens leven geschonken vermogen bij overlijden geen erfbelasting meer hoeven te worden betaald.
De schenkbelasting heeft hetzelfde heffingspercentage als de erfbelasting.
Alleen de vrijstellingen verschillen.

Zo kunt u (cijfers 2013) € 5141,-- per jaar belastingvrij aan de kinderen schenken.
Eenmalig kan aan de kinderen tot hun veertigste € 24.676,-- (cijfers 2013) belastingvrij worden geschonken. 

Het kan echter best zo zijn dat er weinig of geen contanten aanwezig zijn en dat het meeste vermogen in het eigen huis zit.
Veel mensen denken dat ze dan niet kunnen schenken. Die gedachte is lang niet altijd terecht.

Het is namelijk ook mogelijk om te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt.
We spreken dan van een schenking op papier.
Bij zo'n schenking op papier erkent u als ouder een bedrag schuldig aan uw kinderen en/of kleinkinderen.
Dit bedrag is pas opeisbaar bij overlijden van de (langstlevende) ouder.

De fiscus stelt wel de volgende eisen:


1.    Omdat het op papier geschonken bedrag als het ware wordt teruggeleend, moet u als ouder wel rente betalen aan de kinderen.
Deze rente (6 procent) moet ieder jaar daadwerkelijk op de bankrekening van de kinderen worden overgeboekt.

2.    De schenking op papier moet worden vastgelegd in een notariële akte.
Schenkingen op papier in een onderhandse akte kunnen daardoor niet in mindering worden gebracht op de erfenis.

Door tijdens leven te gaan schenken in een lagere belastingschijf kan in de loop der jaren een behoorlijk progressievoordeel worden behaald.

Voorbeeld 1

Een vader (weduwnaar) met één kind (38 jaar) heeft een vermogen van zo'n €300.000,--
Zou vader komen te overlijden dan is het kind €44.306,-- (cijfers 2013) aan erfbelasting kwijt.

Zou vader gedurende een periode van 3 jaar ieder jaar €50.000,-- hebben geschonken, dan zou per jaar €3.088,-- aan schenkbelasting verschuldigd zijn.
In drie jaar tijd is dat €9.264,–.
Zou vader dan komen te overlijden, dan bedraagt de erfenis €150.000,--
Hierover is €14.306,-- erfbelasting verschuldigd.
Totaal is dan aan belasting verschuldigd € 23.570,--

Het voordeel bedraagt dan €20.736,-- (€44.306,-- minus €23.570,–).            

Bij grotere vermogens is het belastingvoordeel nog veel groter.

Voorbeeld 2

A heeft een vermogen van twee miljoen euro (€2.000.000,00) en doet gedurende vijf jaar schenkingen aan zijn zoon (32) van tweehonderd duizend euro (€200.000,00).

Het totaal aan schenkbelasting bedraagt in het eerste jaar, gebruikmakend van de eenmalige vrijstelling €23.278,00 (cijfers 2013) en in de volgende vier jaren, gebruikmakend van de jaarlijkse vrijstelling €27.185,00 per jaar.

Totaal is aan schenkbelasting verschuldigd éénhonderdvierentwintig duizend vierhonderdzestien euro (€132.018,00).

Bij overlijden van A bedraagt zijn nalatenschap één miljoen euro (€1.000.000,00). Hierover is zijn zoon €184.306,00) erfbelasting verschuldigd.

Totaal is aan erf- en schenkbelasting verschuldigd €316.324,00).

Indien geen schenkingen waren gedaan was aan erfbelasting verschuldigd geweest €384.306,00.

De besparing bedraagt derhalve €67.982,00 (zijnde €384.306,00 minus €316.324,00).

VOORDELEN SCHENKINGEN:

-    geleidelijke overgang vermogen;
-    optimale benutting jaarlijkse vrijstelling;
-    progressievoordeel;

TIP

Omdat in 2013 het eigen vermogen in box 3 meetelt voor de eigen bijdrage bij opname in een AWBZ instelling is het raadzaam tijdig uw vermogen veilig te stellen door aan uw kinderen te gaan schenken (op papier), 
In de notariële akte laat u dan opnemen dat de kinderen het aan hen geschonken bedrag mogen opeisen indien u wordt opgenomen in een verzorgingshuis en u uw eigen vermogen moet gaan opeten (in 2013 tot 2.189 euro per maand).

Geinteresseerd geraakt? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde aanhuisnotaris.

 

Bankje